Työhyvinvointi

Virikkeellisiä

* muutaman tunnin luentoja

* päivän koulutuksia

* arvioselvitystä

* mentorointia

 

Virikkeellisen luennon tarkoitus on herättää aiheeseen liittyvää ajattelua.

Päivän koulutus lisää aihealueen tietämystä, prosessikoulutus sen ilmiöiden ymmärtämistä ja tiedon välineellistä käyttöä.

 

Mitä moniulotteisempi aihealueeseen kohdistuva koulutus menetelmällisesti on, sen suurempi on vaikuttavuus työssä ja kehittymisessä.

 

Kustakin aiheesta voi pyytää myös tarpeen mukaisen koulutuksen tai työhyvinvoinnin auditointiselvityksen ja sen jatkotoimina kehittämisen mentoroinnin.

 

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on dynaaminen tilannemittari ja kehitystila. Työhyvinvointi on muutaman vuosikymmenen aikana kehittynyt yksilön työterveydestä ja työkyvystä huolehtimisesta yhteisölliseen hyvinvointiin, jolla on vaikutusta niin yhteisön jäsenten kuin organisaationkin tuottavuuteen, toiminnan joustavuuteen ja moniarvoisuuteen.

  • Miten työhyvinvointi ja tuottavuus liittyvät yhteen

 

Työyhteisössä, missä asiat eivät toimi hyvin se näkyy tuottavuuden laskuna.

 

Työyhteisö lähtee herkästi ns. negatiiviselle kierteelle, jonka työyhteisön jäsenet aistivat, mutta täysin tunnista ja siksi eivät pysty kääntämään toimintaansa positiiviselle kierteelle.

 

Luennolla selvitetään ko. kierteitä ja tunnistetaan, miten niitä voi kääntää.

 

  • Strategiaan perustuva työhyvinvointi

 

Enemmistö edelleenkin ajattelee, että työhyvinvointi on yksittäisen työntekijän oma asia. Siksi työhyvinvoinnin strategialähtöisyyttä ei mielletä. Toimintastrategiassa kuitenkin hyvin vahvasti näkyvät työhyvinvoinnin rakennetekijät.

 

Luennolla selkiytyvät kaikissa strategioissa vaikuttavat 10 toiminta-aluetta sekä 4 työyhteisökulttuurisen tekijää, joiden kautta työyhteisöjen toimivuutta voidaan arvioida. STAM™-selvityksessä ne aukeavat yhteisökohtaisesti ja samalla selviää millä toiminnallisella tasolla yhteisö on ja millä strategisilla toiminta-alueilla voidaan toimintaa kehittää sekä millaisia menetelmillä voidaan käyttää.

Kts. muutama pp.

 

  • Toimiva työyhteisö, luottamus ja sitoutuminen

 

Miten työyhteisön luottamuksen rakentamisen osa-alueet näkyvät yhteisön vuorovaikutuksessa.

 

Jos aloitamme vuorovaikutuksen aina itselle omimmasta voi käydä niin, että keskinäistä ymmärrystä asiasta ei synny riittävästi. Tämä vaikuttaa haluun ja kykyyn sitoutua ja toimia sa-mansuuntaisesti. Luennoilla selviää perusajatus.

 

Luottamuksesta ja sitoutumisesta voidaan tehdä digitaalinen arviotutkimus. Arvio perustuu Disk®-tyyleihin ja kohdistuu teemoihin luottamus ja sitoutuminen.

 

Käytän tässä MLP:n tiimin arvointitestiä. Sen esittely löytyy klikin alta.

  • Työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden auditointi

 

STAM™- selvityksen voi tehdä sellaisenaan auditointina tai 1. selvityksen jälkeen toistaa, jolloin tehtyjen kehittämistoimintojen vaikuttavuutta voidaan arvioida.

 

Ensimmäinen selvitys voi osoittaa mikä on yhteisön kierteen suunta, kuinka sitoutunut ja kuinka paljon luottamusta yhteisössä on.

 

VÄÄRTTI

Työhyvinvointi on yhteispeliä ja tae sille, että osaaminen on käytössä

050 3730900