Tarjonta

Konsultointia ja kehittämisen & kehittymisen tukea, yksilöille ja yhteisöille

1

TYÖHYVINVOINTI

Strategia on arkipäivää.

Se on ellipsi, joka liikkuu kaikenaikaa

Yhteisö on strategisesti sidottu organisaation tehtävään ja tavoitteisiin. Kaikki on siis sidoksissa toisiinsa, työntekijästä johtoon ja päinvastoin.

Yhteispelin ja keskinäisen arvostamisen varassa lepää työntekijöiden, yhteisöiden ja organisaation työhyvinvointi. Tämä on tae työorganisaation, niin pienen kuin suurenkin, menestymiselle. Se vetää puoleensa asiakkaita ja parhaita osaajia.

 

2

OSAAMINEN

Osaamisella tarkoitetaan organisaa-tioissa ja yhteisöissä olevaa tietoa ja taitoa. - Sen laadukasta käyttämistä.

Osaamisen ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa osaamisen arviointia ja kehittämistä. Se on oleellinen osa strategian toteutusta.

Työntekijän näkökulmasta kyse on mielekkäästä työstä ja kehittymismahdollisuuksista.

Työnantajan näkökulmasta se tarkoittaa laadukasta työtä ja toiminnan luotettavuutta.

3

TUENTA

Kriisi voi tarkoittaa sitä, että se vetää pois kuonaa ympäriltä - siis puhdistaa, kirkastaa

Kun toiminta ja ajatukset ovat solmussa, tarvitaan ehkä tukea voimavarojen löytämiseen. Ihmisenä ja työntekijänä kehittyminen ei ole suoraviivaista.

Voimme tarvita tukea löytääksemme suunnan tai uuden lähtökohdan.

Työuran tarkastelu tai uudistaminen ja suunnittelu voi olla paikallaan, ja siihen voi tarvita jäsentävää apua.

LISÄÄ seuraavilla sivuilla

VÄÄRTTI

Työhyvinvointi on yhteispeliä ja tae sille, että osaaminen on käytössä

050 3730900