Tietoja

Tavoitteena on jaksava ihminen ja elämän ilon löytäminen

Kauas pallot karkaavat, turhaan niitä tavoitat ... hieman Aki Kaurismäen elokuvan (1996) viestiä mukaillen.

Siltä monesta voi myös tuntua niin työyhteisön jäsenenä kuin esimiehenä. Aikaa pohtia omaa ja yhteistä tekemistä ei tahdo olla. Paineet kasaantuvat ja työnilo sekä mielekkyys vähenevät.

Elokuvan henki on kuitenkin lannistumattomuus, uuteen ja muutokseen luottava.

- Se kantaa sittenkin, arki ei ole nutistanut mahdollisuuksia.

 

Tähän tarjoan pitkän työkokemuksen, ihmistuntemuksen ja koulutuksen tuomaa tukea itsen ja yhteisöjen kehittämiseksi.

Ammatillisena kouluttajana olen erityisesti työnkehittäjä ja aikuiskouluttaja. Näen työssä kouluttamisen ja kouluttautumisen voimavarana olivat yhteisöt tai työntekijät missä tahansa kehittymiskaarensa vaiheessa. Olen verkostoitunut toimissani useiden alan organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa kehittäen yhdessä erilaisia palvelu- ja kehittämismenetelmiä.

 

Menetelminä käytössäni ovat mm.

 • Osallistava koulutus ryhmälle
 • Työssä kehittämisen menetelmät, missä osaamisen vaiheessa mitä ja mitkä ovat toimivia
 • Mentorointi ja sen käyttöön kouluttaminen
 • Kehitysprosessien suunnittelu ja ohjaus
 • Reflektioiva keskustelu
 • MLP-vuorovaikutustaitojen kehittäminen tiimien rakentamisessa, johtamisessa, henkilökohtaisessa toiminnassa
 • NLP- tekniikka henkilökohtaisen motivaation rakentamisessa ja ihmisuhteiden kehittämisessä
 • Kuva & musiikki psykodynaamisina välineinä

 

Pitkän työuran olen tehnyt sosiaali- ja terveysalalla ja tarjoan heille kohdennettua koulutusta

 • Potilaan muutoksesta asiakkaaksi, mitä se tarkoittaa
 • Tulevaisuuden haasteesta ja alaan kiinteästi kuuluvan eettisen arvopohjan haasteesta

 

Tuulia Paane-Tiainen on työelämän kehittäjä painopisteinä osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi.

Jotakin julkaistua

 • Filosofian tohtori, kehittävä työntutkimus, työnpsykologia ja johtaminen
 • Kasvatustieteenmaisteri, aikuiskoulutus
 • Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, SHO painotuksena psykiatria
 • Työnohjaaja ja erityisneuvoja

LISÄÄ seuraavilla sivuilla

VÄÄRTTI

Työhyvinvointi on yhteispeliä ja tae sille, että osaaminen on käytössä

050 3730900