Etusivu


              On se sen väärtti, työhyvinvointi

Työhyvinvointi
Osaaminen
Tuenta

1

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointi on noussut yhdeksi strategisesti tärkeäksi toiminta-alueeksi tuloksellisuuden ja menestymisen kuvauksissa

2

OSAAMINEN

Osaaminen on sekä yksilön että yhteisön ominaisuus. Monitasoinen osaaminen on yhteisön rikkaus ja voimavara. Yhdessä ne ovat enemmän kuin yksi + kaksi

3

TUENTA

Työelämän muutoksissa tarvitaan osaamisen kehittymisen tuentaa ja menetelmiä. Niiden kautta myös tuetaan jaksamista, erityisesti silloin kun tunnelma lähenee työntekijöiden uupumista ja yhteisöiden muutosväsymistä.

 

JOHTOAJATUS

Liike ja energia pysähtyvät, jos kehitys kahlitaan.


Työelämän ja työelämässä kehittymisen edellytys on kyky yhdistää kehittämisen ja osaamisen tarve. Sen voima on keskinäinen arvostus ja jaksamiseen panostaminen.


Organisaatiodynaamisesti kysymys on yhteisöllisen ja henkilökohtaisen kytkeytymisestä toisiinsa eri tavoin.

 Työn mielekkyys ja hallittavuus, uutta luovat oppimisen järjestelmät, työtekijöiden kyvykkyys kehittää ja kehittyä työssään, ovat tulevaisuuden työelämäkriteereitä.

Painotus työhyvinvoinnissa on siirtynyt yksilön terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä yhteisölliseen työhyvinvointiin, toimivuuteen ja moniarvoisuuteen. Tulevaisuusarvioiden mukaan psykososiaalisen työympäristön merkitys terveydelle ja työhyvinvoinnille kasvaa.

LISÄÄ seuraavilla sivuilla

VÄÄRTTI 

Työhyvinvointi on yhteispeliä ja tae sille, että osaaminen on käytössä

050 3730900